bokee.net

副总/VP博客

文章归档

<<   2018年   >>

01月 02月 03月 04月
05月 06月 07月 08月
09月 10月 11月 12月

自留地

http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=851230184&Site=http://blog.sina.com.cn/u/1444199281&Menu=yes http://wpa.qq.com/pa?p=1:84224515:13
利润=收入-成本 这个简单公式,蕴藏着企业生存和财富的秘密。 在会计报表上,利润可以是负值。但在现实中,这个公式就是企业生存公式,小于零意味着失败。所有的职业经理人都知道,一旦越过利润临界点,就是职业生命的结束。利润仅仅是结果,它是由收入和成本决定。 收入和成本是过程,没有好的过程就没有好的结果。要提升利润,企业要做的就是增加收入或削减成本。只有这两条途径。... 联系QQ:851230184 阳江乡村信息网:www.yjxcsj.com
联系电话:18925339018

社会发展另一模式 (2篇) 展开   列表

全国美女交友平台--想点就点

&lt;a href="http://bt.edodo.net/cpm/get.asp?userid=linghangcpa&userid1=5079-21112" target=_blank&gt;&lt;img src=http://www.bloggao.com//UploadImages/20070618034624.gif border=0 &gt;&lt;/a&gt;

阅读(368) 评论(1) 2007-08-15 08:57